Saltstraumboka 2016

2016

Forord

Velkommen som leser av Saltstraumboka 2016.

Saltstraumen og distriktet rundt har en stor fortid og dermed en god historie som det er verdt å ta vare på. Redaksjonen av Saltstraumboka har fortsatt god tilgang på stoff som vi tror vil vekke interesse og underholdning for våre mange lesere. Vi er også i den heldige situasjon at mange leverer stoff til oss og vi har en oppfatning av at det fortsatt er mange gamle foto og historier ute på bygda som fortjener en plass i kommende årbøker.

Bodø ferier som kjent 200 år i år. En gledelig markering i jubileumsåret var nedlegging av grunnstokken til jektefartsmuseet i Bodøsjøen. Jektefart og handel har vært beskrevet i mange artikler i tidligere årbøker. I år er det Erik Pedersen i Gøya som har fått sin behørige plass i boka - ført i pennen av barnebarnet Steinar Høiskar. Vi regner med at jekteskippere, jekter og handelsmenn i Saltstraumenområdet vil få en stor plass i det nye jektemuseet.

Kjell Helge Moe som er oppvokst i Skagen i Seivåg har i år fulgt opp med barndomsminner derfra og minner fra skolestart på nyskola på Hellevik. Flotte tidsbilder fra Straumøya for 60 år siden.

Eliseus Hansen, kirkebyggeren fra Gillesvåg, og Bjørn Larsen, skrepphandleren fra Uvdal som slo seg ned og ble gårdeier på Marvoll, har også fått sine plasser i boka.

Vi takker våre bidragsytere for godt stoff til boka. Samtidig oppfordrer vi alle våre lesere til å rote litt i skuffer og skap etter mer stoff som kan bruker i kommende utgaver av boka. Vi vet at det er der...

Saltstraumen i august 2016
Mariann H. Kristiansen
Odd Willy Hansen
Elisabeth Nilsen
Synnøve Blix
Arild Larsen

Innhold

Forord
Folkene på Baksundholmen
Bjørn Larsson fra Uvdal - Skrepphandleren som ble sjøleier på Marvoll
Kirkebyggeren
Søndre side av Salten får kirke - et 130-årsminne
Gratulerer med Glimtjubileet
Lofotbilder
En familie med jektefart i blodet - Om Erik Pedersen fra Godøy
Minner fra oppveksten i Gøya 1945-1950
Ulvetider
Tante Annas syskrin
Barndomsminner fra Skagen
Skoletid på Hellevik skole
Værtegn - Fra Aases minnebok
UL Blåfjell's første år
En reise rundt Valnesvatnet
Historiske hager i Saltstraumen
Minner fra hager ved Straumen
Orkideer i Saltstraumen - Flueblomst
"Han Wilhelm i Evjen"
Seinesdagen 4. juni 2016
Ho Gunvor - den siste fastboende i Isvika
Cruiseturister ved Saltstraumen på 1930-tallet - Da Amerikalinjens Stavangerfjord besøkte Salstraumen
Polarhistorisk tur til Skånland
Sakte-TV fra Saltstraumen
Krigsminner på Knaplundsøya ryddet av elever ved Saltstraumen skole
Nordvikas venner
Vårforestilling ved Saltstraumen skole
Avgangselever ved Saltstraumen skole 2016
Konfirmasjonsbilde 1966
10-årshendelser fram til 2016
Sykkelåret 2016
Dø-løkta fra Sørigården

Saltstraumboka 2016

Forsidebildet
Den gamle fyrløkta på Brøtt er under oppussing!

Saltstraumen Historielag har fått en del midler til oppussing, og Sverre Ellingsen og Odd Stenersen har så langt brukt mange timer på pussing og maling. Nye glass er snart på plass og fundamentet skal snart få en velfortjent oppussing.

Foto: Odd Willy Hansen.

Korrigering
I årboka for 2015 side 130, spalte 2 hadde det sneket seg nn en feil i artikkelen om Løkta på Brøtt. Billedtekstene var byttet om på portrettene av Hartvig Pedersen og Magnus Thesen slik at Hartvigs navn sto under to av portrettene, både hans eget og Magnus Thesen.

Ansvarlig utgiver:
Saltstraumen Museum,
Postboks 69, 8056 Saltstraumen
http://www.saltstraumen-museum.no/
Tlf: 75 55 79 10 (Saltstraumen Nærmiljøkontor)

Grafisk produksjon:
Prinfo Rønnes, Mosjøen. www.ronnes.no
Sats: Adobe Caslon Pro 11/14
Papir: Multiart Silk 130 grams

ISBN: 978-82-997920-8-0