Saltstraumboka 2015

2015

Forord

Ei rikholdig Saltstraumbok 2015

Så er den her igjen, Saltstraumboka. En av Bodøs to lokalhistoriske årbøker. Den andre boka gis ut for Skjerstad / Misvær. Saltstraumboka gis ut av Stiftelsen Saltstraumen Museum som et reint dugnadsprosjekt. Uten fast ansatte har redaksjonen siden 2008 årlig gitt ut bøker på over 100 sider, med lokalhistoriske artikler skrevet av i hovedsak lokale bidragsytere. Noen utflyttede straumværinger og noen faghistorikere bidrar også.

Dokumentasjonen av byens lokalhistorie er et viktig bidrag til forståelse av hvordan Bodø er blitt til. Saltstraumen var inntil ca. 1860 det tettest befolkede område i det som i dag er Bodø, og har med sine ulike bygdelag skilt av straumer og sund, utviklet varierte livsformer og en rik kultur. At denne lokale historien formidles er av stor betydning for hele byen. I Bodø er det to bydeler som gir ut lokalhistoriske årbøker: Saltstraumen og Skjerstad/Misvær. Nordlandsmuseet ga for en del år siden ut Bodø-boka, men dette arbeidet stoppet opp, angivelig på grunn av manglende kapasitet blant de ansatte. Desto mer imponerende er det at man i de to sørlige delene av Bodø klarer å gi ut årbøker hvert år med kun frivillig innsats.

Saltstraumboka 2015 har et større omfang, men samme pris, som tidligere år. 136 sider for 250 kr., med et rikt billedmateriale, må sies å være et godt kjøp.

Saltstraumboka 2015 er den åttende i rekka. De fleste vil kunne finne noe av interesse, spesielt foran et år da Bodø fyller 200 år. I dag er Saltstraumen, som tidligere var en del av landkommunen Bodin, også en del av Bodø. Årets bok har flere artikler som bidrar til å kaste lys over Saltstraumens plass i utviklingen av Bodø. Spesielt stor plass har redaksjonen gitt til Skagen gård og dens mangslungne historie, helt fra steinalder- og vikingetid, som kommunal fattiggård, Bodin gamlehjem og fram til dagen i dag. Arild Larsen, Kjell Helge Moe og Marit Madsen gir ulike bidrag til å forstå Skagens betydning for kommunen og for Saltstraumensamfunnet.

Fra krigshistorien presenteres en spennende og grundig artikkkel av Knut Støre om da tyske skip på vei inn Saltenfjorden og tyske kanonstillinger ved innløpet til Saltstraumen utløste kryssild, og flere hus på Kapstø ble skutt i brann. Elisabeth Nilsen formidler en øyenvitneskildring av hvordan de som kom midt i skuddlinjen opplevde den dramatiske hendelsen. Vi finner også en artikkel om spor av tyske forsvarsanlegg på Knaplundsøya, noe som er av stor interesse i og med at Saltstraumen Historielag i samarbeid med 10.klasselever fra Saltstraumen skole arbeider med et prosjekt for å avdekke sporene av krigen, og med å lage en minnelund sør for Saltstraumen Hotell. Erling Johnsløv bidrar med en for de fleste ukjent historie om soldaten som deserterte fra den tyske hær like før krigen var slutt, og som med lokal hjelp i Saltstraumen flyktet til Sverige.

Handelsstedet på Kapstø var i et par hundre år et økonomisk sentrum ved Saltstraumen, men også i Bodøen sogn. Her fortelles det om den siste handelsmann i Kapstø, Johan Andreassen, som i nesten 30 år ved siden av å være handelsmann, jekteskipper og gjestgiver, også var varaordfører og ordfører i Bodin. Han spilte nok en viktig rolle også for at Saltstraumen fikk det første kirkebygget i Bodø, etter Bodin-kirka. Strømmen kirke, bygd i 1986. Den skal i 2016 markere sitt 130-årsjubileum. Her fortelles den dramatiske historien om hvordan kirka ved Saltstraumen ble realisert med stor innsats fra lokalbefolkningen. Begge disse artiklene er skrevet av Elisabeth Nilsen. Redaksjonen har også funnet fram til Pelle Molins skildring av sitt opphold i Kapstø, publisert i boka Nordland, som ble gitt ut i 1913 etter Pelle Molins død. Det er et essay som har preg av inspirasjon fra Edgar Alan Poes novelle «A Descent into the Maelstrom», gitt ut i 1841.

Som vanlig har Saltstraumboka flere kvinneportrett; alt fra en nytenkende lokal småbrukerkone i Kodvåg, ei jente fra Børelv som fikk seg utdannelse og et godt yrke som jordmor, og til gründeren Helma Holmen fra Baksundholmen som bygde det kjente Holmens Hotell i Mo i Rana. Vi blir også kjent med to markante menn i Saltstraumen; amatørfotografen Ivar Falkflaug og fergemannen, kunstner og altmuligmann Dagbart Nyheim. Vi kan også lese om talentfulle ungdommer fra Kodvåg og Gillesvåg som har kommet seg ut i verden. Den ene av dem, Trond Davidsen, som i dag er etablert klassisk gitarist og som i sin karriere har nådd helt til Royal Albert Hall, og den andre Martine Joakimsen fra Gillesvåg, som i en alder av 14 år nådde helt til deltakelse i VM i drilldans i Italia.

Vi finner en bjørnehistorie om de siste bjørner i Bodin og en usannsynlig morsom, men sann skildring av Karl Jan Solstad om av da smågutter på tur i marka på Knaplundsøya så det de seinere skjønte måtte ha vært pingviner.

Vi makter ikke å presentere alt det rikholdige stoffet i boka her, men nevner til slutt en presentasjon av de de gamle faste plassene om notkast på yttersida av straumen og om fyrvokterne på Knaplundsøya.

Det er med andre ord en blanding av gammelt og nytt, fortid og nåtid som viser at Saltstraumen har vært og er et rikt og mangfoldig lokalsamfunn. Redaksjonen har et rikt stoffområde å ta av, og med mange skrivedyktige fortellere blir dette ei variert og leseverdig bok for både straumværinger og for alle som er interessert i byens historie.
Ifølge redaksjonen blir de å treffe på slektsforskerdagen i Stormen bibliotek den 31. Oktober.

Saltstraumen i september 2015

Synnøve Blix

Odd Willy Hansen

Elisabeth Nilsen

Arild Larsen

Marit Madsen

Innhold

Forord
Fotografen me’ Valnesvatn, Arild Larsen
Utskiftinga På Knaplund Nordre i 1868, Gudmund Solstad
Knaplund før i tida, Jorun Leirvik
Notkast på yttersida av Saltstraumen, ElisabethNilsen
Om fiske i Straumen, Svein Martin Hansen
Da den tyske hær og marine var i kamp med hverandre, Knut Støre
Kryssild over Kapstø, Elisabeth Nilsen
Desertøren. Ei gjemt fortelling – 70 år etter, Erling Johnsløv
Tyske forsvarsanlegg på Knaplundsøya, Lars A.Solstad
Ho Engborg i Kleivan, Erling Johnsløv
Jordmor Karoline fra Børelva, Grete Evjen Kristiansen
Helma Kristine Holmen: Gründeren fra Baksundholmen, AMD Thesen
Reindrift på Bodøhalvøya, Alan Hutchinson
Familiebegivenheter fotografert av Ivar Falkflaug
Skagen - den eldre historie, Arild Larsen
Skagen - fra adelsgods til aldersheim, Kjell Helge Moe
Skagen - livet for en småbarnsfamilie på gamleheimen, K H Moe
Ekteskapsbyrået, Marit R. Madsen
De siste bjørner i Bodin, Odd Wiilly Hansen
Hverdagsglimt fra Birkeli, Mariann Kristiansen
Johan Andreasso. Den siste Handelsmann i Kapstøa, E Nilsen
Saltstrømmen, Pelle Molin
Saltstraumen kirke fyller 130 år i 2016, Elisabeth Nilsen
Nye turstier ved Saltstraumen, Odd Willy Hansen
Meieriutstillinger og dyrskuer, Erling Johnsløv
Han Dagbart på Tuv, Randi Nyheim
Fra Hogndalen, Kåre Jan Arnesen
Skrømt på lyse dagen eller pingvinar på Knaplundsøya?, K J Solsta
Å fine sine røtter, Odd Willy Hansen
50 års konfirmanter
Avgangselevene Saltstraumen skole 2015
10-årshendelser fram til 2015
Løktpassere ved fyrløktene på Knaplundsøya, Arfinn MD Thesen
Martine fra Gillesvåg. 14 år og VM-deltaker, Marit R Madsen
Gitaristen Trond Davidsen, Børge Enoksen

Saltstraumboka 2015

Forside: Skagen Gård
Foto: Odd Willy Hansen

Ansvarlig utgiver: Saltstraumen Museum,
Postboks 69, 8056 Saltstraumen
http://www.saltstraumen-museum.no/
Tlf: 75 55 79 10 (Saltstraumen Nærmiljøkontor)

Grafisk produksjon: Polinor AS
Trykk: Polinor AS
ISBN: 978-82-997920-7-3