Saltstraumboka 2014

2014

Forord

Redaksjonen ønsker deg velkommen som leser av Saltstraumboka 2014 - den 7. i rekka. Vi har også i år samlet en god del stoff mellom permene som vi tror våre lesere vil finne interessant og underholdende. Forsiden av boka prydes i år av et undervannsbilde fra Saltstraumen tatt av fotografen og kjentmannen under straumen, Vebjørn Karlsen. Marin verneplanvar et stort diskusjonstema i det året som har gått og planen er beskrevet i egen artikkel i boka. Boka har derfor tilknytning til denne planen.

For øvrig er 1814 også et tema i årboka i år. Artikkelen om Straumen 1814 gir et godt innblikk i forholdene ved Straumen for 200 år siden. Eric Blix fra Kapstøa ble valgt som utsending for å velge menn til riksforsamlinga på Eidsvoll. En egen artikkel om Eric Blix hører derfor naturlig inn når vi markerer 200-årsjubileet.

Markante lærere i bygda som Anna Gundersen og Ragna Stensø har fått sin fortjente plass i boka. Storbrannen i Gillesvåg, Korndyrking ved Valnesvatnet og Landhandelen i Seivåg er artikler som gir boka et spenn både innholdsmessig og geografisk. Saltstraumens Eldste, Tordis Jakobsen på Knaplund fylte 100 år i år. Vi er svært glad for at vi fikk besøke henne på den store dagen og fikk laget et portrett av den flotte 100-åringen.

God lesning!

Saltstraumen i september 2014

Synnøve Blix

Odd Willy Hansen

Elisabeth Nilsen

Arild Larsen

Marit Madsen

Innhold

Forord
Straumen 1814
Handelsmann Eric Blix af Kapstøen
Korn og kvern
Landhandel og ekspedisjon i Seivåg
Kongestøtten ved Saltstraumen
Fra Aases minnebok
10-årshendelser fram til 2014
Litt om slik folk levde rundt år 1900
Lærerinne Anne Bernthine Gundersen
"Lofothesten" fra Evjen
Lofothesten - Nordlandshesten
Tordis Jakobsen 100 år
Turstier ved Saltstraumen
Straumøya naturreservat
Jeg, kongen og en rose til Lindemann
Saltfjellet reinbeitedistrikt
Samer og reindrift i Salten i historisk perspektiv
Så mange slags slitere
Ragna Stensø f. Stokland
Tale til læreinne Ragna Stensø til henne 60-årsdag
Krigsseileren som ikke kom hjem
Den store skogbrannen
Kystbatteriene på Seines
Konfirmanter i Saltstraumen kirke i 1964
50-års konfirmantene 2014
Årets gjenstand fra Saltstraumen Museum
Saltstraumen marine verneområde
Nordlandskofte eller Saltstraumkofte
Gode vilkår for barns og unges aktivitet i Saltstraumen
Avgangsklassen fra Saltstraumen skole 2014

Forside: Oksebåsen i Saltstraumen
Foto: Vebjørn W. Karlsen

Vebjørn Karlsen er en av dykkerveteranene
i Saltstraumen.Har har gjennom mange år
vært den som dykker dypest og oftest, og er den
som kjenner havbunnen og det marine livet i
området aller best.Takk til Vebjørn for at han
stiller dette bildet og bildet på s.113 til rådighet
for Saltstraumboka.

Saltstraumboka 2014

Ansvarlig utgiver:
Saltstraumen Museum,
Postboks 69, 8056 Saltstraumen

http://www.saltstraumen-museum.no/
Tlf: 75 55 79 10 (Saltstraumen Nærmiljøkontor)

Grafisk produksjon: Polinor AS
ISBN: 978-82-997920-6-6