Saltstraumboka 2012

2012

Forord

Mot Falkflaug. Foto: Odd Willy Hansen.Redaksjonen av Saltstraumboka ønsker deg som leser velkommen til et aldri så lite jubileum! 5. årgang av boka er en realitet, og vi håper at også denne boka vil være interessant og gi et lite tilbakeblikk i hendelser og gode historier fra Saltstraumen.

Vi har prøvd å sette sammen en bok med variert stoff fra de mange grendene i Saltstraumenområdet. Dette spenner fra selfangstrederiet på Skånland til kirkeveien fra Hogndal til Skjerstad. Fra margarinfabrikk på Valnes til tranbrenneri i Kapstø.

Vi møter Klara i Falkflaug, den siste beboer ved Valnesvantnet, og Tordis Jacobsen som minnes da krigen kom til Saltstraumen. Aase Ludvigsens minnebok er åpnet, og vi har gleden av å sette på trykk minner fra Evjen.

Vi takker alle dem som har bidratt til at vi også i pr får gitt ut årboka. Vi oppfordrer igjen alle til å komme med stoff og bilder til neste års bok. Vi gleder oss over at boka blir godt mottatt - dette gir oss inspirasjon til å gå på en ny runde.

God fornøyelse!

Saltstraumen i september 2012
Synnøve Blix
Odd Willy Hansen
Elisabeth Nilsen
Randi Lovise Kvandal
Marit R Madsen

Innhold

Forord
Ho Klara i Falkflaug
Havørn ved saltstraumen
Urgraver i Skånlandsmarka
Krumskøytene i Rotnes
En kvinnes død - historien om Brynhild Strøm
Skånland naturreservat
Stien over Kvikstadheia - og litt mer
Med m/s Tolla av Ripnes i fraktfart 1946-1948
Jens Gold
Da gamle Salten gjemte seg for tyskerne
Heim fra Lofoten
Petter Børelv
Tranbrenneriet i Kapstø - et viktig kulturminne
Kontraster
Bjørnefurua i Falkflaugdalen
Salten Margarifabrikk AS
Da krigen kom til Saltstraumen
Barneminner fra Knaplund, 1940 - 1945
Håkon Knaplund: Minner fra krigen
Gjenstander fra Saltstraumen museum
Kåres loft
Prolog til kongebesøket ved Saltstraumen 14. august 1982
Saltstraumen er kjent over hele verden
Historien om danseplatten i Stongseta på Sandmo
Samiske stedsnavn
Schjelderup Selfangstrederi
MS Straumens forlis - et tragisk 50-årsminne
Minner om vår kjære mamma
Fra aases minnebok
Tiårshendelser i Saltstraumen
Konfirmanter i Saltstraumen kirke 15. juli 1962
50-årskonfirmantene 2012
Glimt fra NM i drilldans
Avgangsklassen fra Saltstraumen skole 2012

Saltstraumboka 2012

Ansvarlig utgiver:
Saltstraumen Museum,
Postboks 69, 8056 Saltstraumen
e-postadresse: saltstn@bodo.kommune.no
tlf: 75 55 79 10 (Saltstraumen nærmiljøkontor)

Grafisk produksjon: Forretningstrykk AS, Bodø
ISBN: 978-82-997920-4-2