Saltstraumboka 2011

Dette opplaget er utsolgt

2011

Forord

Redaksjonen ønsker deg velkommen som leser av Saltstraumboka 2011. Vi kan med stolthet presentere den fjerde i rekken av årbøker. Også i år har tilgangen på stoff vært god, noe vi setter stor pris på. På grunn av plassmangel blir noe av stoffet liggende på vent til neste årbok.

I årets bok vil leseren bli kjent med gamle gårdshistorier og personer fra området. Som i tidligere utgaver, presenteres artikler om båter og forlis. Boka inneholder også flere artikler om våre naturområder.

I år er det spesielt satt fokus på barn og unges samfunnsengasjement både lokalt og sentralt.

Redaksjonen er stadig på utkikk etter gamle bilder, hendelser og historier fra hele Saltstraumenområdet, da det er en viktig oppgave å ta vare på historien. Vi er derfor takknemlige om du bidrar med stoff fra ditt område.

Innhold og historiske fakta er forfatterens ansvar. Dersom du skulle finne feil i årets årbok, vil vi i redaksjonen sette pris på å få tips om det, slik at vi kan komme med korrigeringer i neste utgave. Vi håper at du får mange hyggelige lesestunder.

Saltstraumen i september 2011
Synnøve Blix
Odd Willy Hansen
Marit R Madsen
Elisabeth Nilsen
Randi Lovise Kvandal

Innhold

Forord
Galeasen fra Bodin som ble bilferge i Namdalen
Han far
Theodor Aaselid – nybrottsmannen på Åseli
Spissbåtens saga
Vandring langs Valneselva
Nordvika me` Valnesvatn
Geologisk perle ved Åselistraumen
«Tatt av straumen» – Skoleforestillingen 2011 ved Saltstraumen skole
Fra Saltstraumen museums samlinger
Fritidssenteret i Saltstraumen
M/J Hernes - et tragisk forlis
Førstereisgutt på Hurtigruta
En gård i Gøya gjennom 400 år
Knaplund Skole, skoleåret 1983/84
Med dragnot etter seien på innersiden i Saltstraumen
Minner fra okkupasjonstida ved Saltstraumen
Børvatnet naturreservat
Den hjemvendte datter
Avgangsklassen fra Saltstraumen skole 2011
Kåres loft
Konfirmantene i Saltstraumen kirke 1961
50 års konfirmantene 2011
10 års hendelser i Saltstraumenområdet
Utøyatragedien 22.07.2011 rammet også Saltstraumen
Valnesdagen

Saltstraumboka 2011

Ansvarlig utgiver:
Saltstraumen Museum,
Postboks 69, 8056 Saltstraumen
e-postadresse: saltstn@bodo.kommune.no
tlf: 75 55 79 10 (Saltstraumen nærmiljøkontor)

Grafisk produksjon: Forretningstrykk AS, Bodø
ISBN: 978-82-997920-3-5