Saltstraumboka 2010

2010

Forord

Velkommen som leser av 3. årgang til Saltstraumboka! Redaksjonen har forsøkt å lage en god miks av faste bidrag der folk vil kjenne igjen stoffet: konfirmantjubileer, avgangsklassen på ungdomsskolen, presentasjon av et av Saltstraumens naturvernområder, og stoff som presenterer både gammelt og nytt med varierte fortellinger. Små anekdoter og pussige historier, men også grundigere historiske artikler. I årets utgave vil vi særlig fremheve artiklene om Åselid, om Thomine og det dramatiske forliset på Saltenfjorden, samt artikkelen om jakta Alette og hennes ferder langs norgeskysten.

Du vil finne stoff fra ulike deler av Saltstraumen. Noe er kanskje kjent fra før, andre bidrag gir overraskende innblikk i hendelser i området vårt. Her er stoff som burde interessere ulike aldersgrupper, både barn, ungdom og godt voksne.

Saltstraumen har nok å ta av, og vi har også i år stoff som må stå over til seinere utgaver. Takk for alle tilbakemeldinger og innspill fra leserne. Vi er allerede godt i gang med planleggingen av neste års årbok, men tar gjerne imot stoff eller ønsker om hva vi bør skrive om.

Vi gjentar vår oppfordring om å lete i skuffer og skap etter brev, dokumenter, bilder med mer, som vi kan ta inn i årboka. Vi ønsker gjerne flere bidragsytere. Har du lyst til selv å skrive, er det bare å ta kontakt med nærmiljøkontoret. Vi gir gjerne hjelp i skriveprosessen.

Vi håper du vil kose deg med årets utgave, og at du er ambassadør og anbefaler boka til både fastboende og utenbygds straumværinger. Vi håper også at stoffet kan ha interesse for Bodø- og Saltenborgere langt utenfor Saltstraumen.

Saltstraumen i september 2010
Synnøve Blix
Odd Willy Hansen
Marit R Madsen
Elisabeth Nilsen
John Lars Seines

Innhold

Forord
Bardomstid på Åseli
Minner fra forgangen tid
Da "Storken" nødlandet på Straumøya
Thomine Jensdatter Lind
Kloke koner ved Saltstraumen
Jakta "Alette" av Skålbones
Straumseien eller Vårherre?
I hus med fienden
Fra Kåres loft: Signalmasta
Saltstraumen under krigen - sett gjennom tyske linser
Fra museets gjenstandssamling
Konfirmantforberedelser våren 1946 i Straumen sogn
Opplevelser som ung handelsbetjent på Tuv Coop
Gammelt og nytt fra Saltstraumen
MS Saltstraumen
Eiendommen Urskar i Bodø
Journalisten fra Skagen
Saltstraumen barnegospel
De ryddet et kulturminne
Urskar naturreservat
10-års hendelser i Saltstraumen
Gamle bilder fra Valnesvatnet
Konfirmanter i Saltstraumen kirke 24. juli 1960
50-års konfirmanter 2010
Avgangsklassen fra Saltstraumen skole 2010
Saltstraumturneringa, eller Bend It Cup
Nordnorske mestere 2010!
Ny kommunedelsplan

Saltstraumboka 2010

Ansvarlig utgiver:
Saltstraumen Museum,
Postboks 69, 8056 Saltstraumen
e-postadresse: saltstn@bodo.kommune.no
tlf: 75 55 79 10 (Saltstraumen nærmiljøkontor)
Grafisk produksjon: Forretningstrykk AS, Bodø
ISBN: 978-82-997920-2-8