Saltstraumboka 2009

2009

Forord

Redaksjonen i Saltstraumboka har gleden av å presentere årets utgave for alle våre lesere. Vi håper og tror at årets utgave vil bli mottatt med samme begeistring som vi opplevde i fjor, da vi for første gangkunne gi ut egen årbok for Saltstraumen. Vi som arbeider i redaksjonen konstaterer at vi har et hav av stoff og kilder å øse av. Dette lover godt for framtida, ved at Saltstraumboka blir et årlig bidrag til å fortelle fra vår kultur og historie ved Saltstraumen og distriktene rundt.

Vi har også i år mange bidragsytere som har kommet til oss med stoff. En stor takk til dere alle. Samtidig oppfordrer vialle til å lete i skuffer og skap etter "godbiter" som vi kan bruke i senere årbøker. Ta kontakt med noen i redaksjonen hvis det er en historie som du ønsker nedskrevet, eller om du har noe annet som fortjener en plass i "historieboka".

Vi har tilgjengelig et stort bildemateriale som vi kan benytte. Vi er allikevel overbevist om at det ute på bygda finnes en mengde gamle foto som vil være interessant å ta vare på for ettertida. Vi oppfordrer alle til å låne ut slike bilder, slik at vi kan få de avfotografert og lagret i vårt arkiv. Bildene leveres selvsagt tilbake når denne jobben er gjort.

Til slutt en takk til Kenneth Furre som i år har bidratt med illustrasjoner til noen av artiklene i boka. En god illustrasjon til en god artikkel vil alltid være et stort pluss for årboka.

God lesning og god fornøyelse!

Saltstraumen i september 2009
Synnøve Blix
Odd Willy Hansen
Marit R Madsen
Elisabeth Nilsen
Jon Lars Seines

Innhold

Forord
Et hundreårsminne
Tuv Koop. forening 30 år
100 år med ungdomslag på Valnes
Tromsø Museums arkeologiske utgraving på Skålbones 2006-2007
"Rydd et kulturminne!"
Barndomsminner fra Rørvika
Med dampskipet "Frey" til Trondheim i 1948
Da ny Straumbåt kom til Saltstraumen
Kapteinskista fra Kåres loft
Behovet for en formidlingskanal
Helbrederen Johan Iversen
Flybesøk i Saltstraumen vinteren 1935-36
En bjørnehistorie fra Børvatn
Saltstraumen under krigen
Straumfesten 6.juni 1945
Onga i gammeldagan
Vikarlærer på Valnes
Knaplund blandakor
Spellemann fra Straumøya
Da vi bygde Straumbo
Saltstraumens sang
Myke trafikkanter mellom Saltstraumbruene
Nye RV 17
Opptakten til Saltstraumen skolekorps
Jambo Mambo med Saltstraumen musikkorps!
Seinesodden naturvernområde
Avgangsklassen fra Saltstraumen skole 2009
50-års konfirmanter 2009
100-års konfirmanter
Hendelser ved Saltstraumen 10 år tilbake

Saltstraumboka 2009

Ansvarlig utgiver:
Saltstraumen Museum,
Postboks 69, 8056 Saltstraumen
e-postadresse: saltstn@bodo.kommune.no
tlf: 75 55 79 10 (Saltstraumen nærmiljøkontor)
Forside: Marthe Viktoria Sakariassen Selfors åpnet gang- og sykkelveien.
Foto: Odd Willy Hansen
Grafisk produksjon: LMB-Grafisk AS
ISBN: 978-82-997920-1-1