Trandamperiet

Handelsstedet Kapstø

Saltstraumen har alltid vært et matfat og arkeologiske funn viser spor av bosetting i mer enn 11.000 år. Helt fra vikingtiden har det vært drevet handel med fisk og fiskeprodukter.

Hansatiden med jektefart og Bergenshandel ble en blomstrende periode for Saltstraumenområdet. Fra 1500- til slutten av 1800-tallet har det i Saltstraumen-området vært til sammen 10 jekteleier. Noen av disse med handelssted.

Kapstø er, sammen med Straum gård de to eldste jekteleiene. Her i Kapstø var det jekteleie med 1-2 jekter og handelssted i nesten 400 år. Her drev man med oppkjøp av fisk, produserte klippfisk, saltfisk, salting av sild, tranproduksjon, gårdsbruk og gjestgiveri. Mellom 1670 og 1738 var det tyske hansakjøpmenn som hadde borgerleie her.

Ifølge skatteprotokollen fra 1812 var handelsmannen i Kapstø, Eirik Blix, den rikeste privatperson i Bodøen sokn.

Steinhuset her er fra tidlig 1700-tall og kanskje reist av en av de tyske hansakjøpmennene. Steinhuset ble brukt til trandamperi, på dialekt kalt tranbrenneriet i Kapstøa. Det er sammen med restene av moloen nedenfor, det eneste spor etter handelsstedet. Her sto 17 bygninger da den siste handelsmann døde i 1896.

Saltstraumen Museum har lokal jektefartsutstilling med bilder fra Kapstø og en skipperstue med møbler som etter tradisjonen har stått på handelsstedet.