Drukningsulykka i Holmtjønna

13. november 1881 er en fin vinterdag ved Saltstraumen. Vinteren kom tidlig dette året og det er fint skareføre for å ta seg en tur på kjelke ned bakken fra Svehågen, for isen har allerede lagt seg på Holmtjønna.

Bernhard Jørgensen, som er dreng hos Ole Rasmussen på Skålbones, kommer denne dagen til Krokan. Han har med seg en stor kjelke, som det er plass til mange på. Han får med seg 4 gutter som bor i Krokan, og de setter av øverst på Svehågen.

Men, isen på Holmtjønna bærer ikke kjelken med guttene på, den går gjennom isen. Hartvig Pedersen (Bakksundholmen) og Jens Pedersen, (Krokan) setter ut båt på Holmtjønna, men alle guttene blir funnet druknet.

Den kvelden står det 5 kister i den vesle stua til Ole og Mallene Larsen, Bakksundholmen. I den ene av de ligger sønnen deres; Ludvik Olsen, Bakksundholmen, 13 år.

I de 4 andre kistene ligger:

Bernhard Jørgensen, Skålbones, 16 år

Albert Edvardsen, Ekkerdal, 15 år

Johan Kaspersen, Øverstøkke på Ekkerdalen, 11 år

Johan Jakobsen, Bratthammar, 15 år.

På dagen de leker i morgensol rød,
Om kvelden de ligger så stille og død

Denne tragiske ulykken rammer bygda veldig hardt, og blir gjenfortalt fra generasjon til generasjon gjennom lange tider.