SALTSTRAUMBOKA 2022

FORORD 

Her er den 15. Saltstraumboka i serien som Saltstraumen Historielag gir ut. Selv om det begynner å bli noen år siden første utgivelse, er den fortsatt en tenåring og den yngste årbok i Årboksamarbeidet i Salten, der de eldste årbøkene har passert 50 utgivelser. Årets bok har stor spennvidde både i geografi og tid. Fra havbotn ved Saltstraumen til Lurfjell-massivet i sør, og fra hendelser på 1600-tallet til dagens aktiviteter.

Dykkermiljøet i Saltstraumen har tatt bilder i mer enn 30 år, og gitt oss et innblikk i dette unike universet under havoverflata, og steinbitens hemmelige familieliv. Miljøet har også ført til etablering av en ny bedrift, dykkersenteret nord&NE, som presenteres i årets bok. Fra området presenteres også en musiker av stort kunstnerisk format, og gammelseien, er en matressurs som har gitt næring til mange en Saltværing. Pensjonistene ved Saltstraumen har vært organisert i et lag i over 40 år, og i årets bok presenterer aktiviteten i et tilbakeblikk og frem til dagens aktiviteter.

Seivåg med Skagen, er godt representert i år, med historie om en aktiv kar som tidlig på 1800-tallet kunne gitt bygda bystatus, om uttak av bygningsstein stor skala og selvopplevde historier fra livet i bygda på begynnelsen av forrige århundre. En rømt krigsfange gjorde krigens hverdag vanskelig for folket i Straumvika, og historien endte dessverre tragisk. En helt annen kamp skildres fra fotballen da, Saltstraumen IL uventet kom med i kvalifisering for opprykk.

Menneskeskjebner og familiehistorie skildres i to artikler om personer fra forskjellige deler av bygda. Vi presenterer to kvinner fra området som har nådd den høye alder av 100 år, og har blitt feiret med hilsninger fra Bodø kommune og Kongen. Dessverre har vi i år med minneord for to menn som har betydd mye for Saltstraumen Historielag. Odd Willy Hansen var med å starte utgivelsen av Saltstraumboka, og var et aktivt medlem av redaksjonen til det siste. Viktor Jenssen var flerårig leder av Saltstraumen Historielag og var en avholdt quiz-master i Saltstraumen.

Det faste stoffet er med også i år; årets museumsgjenstand, 50 års konfirmanter og avgangsklassen fra Saltstraumen skole. Nytt i år er at boka har med årsmelding fra Saltstraumen kommunedelsutvalg. Også denne gang vil vi takke våre bidragsytere, som gjør at vi år etter år kan presentere en fyldig årbok.

Ta deg tid til å slappe av og Lese Saltstraumboka 2022!

Hilsen redaksjonen

Synnøve Blix

Elisabeth Nilsen

Bjørnar Enoksen

Arild Larsen

 

Innhold

 • Forord
 • Sagaen om steinbitene i Saltstraumen
 • Dykkesenteret NORD&NE
 • Finn Sletten – Respektert og renommert musiker fra Ripnes
 • Saltstraumen og Omegn Pensjonistlag
 • Gammelseien
 • Farlige ferder gjennom Saltstraumen
 • Det umulige valget
 • Stor-åttringen fra Hellivika
 • Den store opprykkskampen, - og litt til
 • Steinbruddet i Bjerkvika på Straumøya
 • Inspektør Carl Magnus Bæck – og fiskeri-etablissementet
 • Erindringer fra Seivåg
 • «Førr å No»
 • Oskar i Skagen
 • NETTNO – Et kvinnenettverk i Nordland
 • Ho Olina
 • Saltstraumens orkidéer
 • Jaktturer i fjellet
 • Årets gjenstander fra Saltstraumen Museum
 • Minneord for Odd Willy Hansen
 • Minneord for Viktor Johan Jenssen
 • Klara Johanna Falkflaug
 • Ruth Edit Johnsen
 • Konfirmanter Saltstraumen Kirke 1972
 • 50-års Konfirmasjonsjubileum 5.juni 2022
 • Avgangsklassen Saltstraumen skole 2022
 • Vann til Seines-Ersvik og Saltstraumen tilkobles hovedvannverket
 • Saltstraumen kommunedelsutvalg

Saltstraumboka 2022

Forsidebildet

Årets forsidebilde er tatt av Vebjørn Karlsen, som har dykket i Saltstraumen over en periode på mer enn 30 år. Få kjenner undervannslivet i Saltstraumen bedre enn han. Vebjørn har i årevis deltatt i et frivillig arbeid med registrering av artsmangfoldet under havflaten i Saltstraumen, og han har utviklet et spesielt forhold til noen av artene; blant annet steinbiten. I sitt mangeårige samarbeid med Terje Olsen har han bidratt til å formidle kunnskap om denne eventyrverdenen på en måte som verken forskere eller vernemyndigheter har gjort.

 

Ansvarlig utgiver:

Saltstraumen Historielag

www.saltstraumen-museum.no

 

Sats: Adobe Caslon Pro 11/14

Papir: 130 gram Omni Silk

Grafisk produksjon: Interface Media as

ISBN: 978-82-998619-5-3

ISSN: 1891-5272