Årsmøte i Saltstraumen Historielag

12.05.202220:59 Kjell Sigurd Jørgensen

Innkalling til årsmøte

i Saltstraumen Historielag

Torsdag 2.juni 2022 klokken 19:00 i kantina på Saltstraumen skole

 

Saksliste

  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Valg
  • Fastsettelse av kontingent
    • Styrets innstilling: kontingenten beholdes uendret

Enkel bevertning

Velkommen