Saltstraumen Museum

I Saltstraumen Museum kan du gjøre deg kjent med Saltstraumens rike historie fra eldre steinalder, bronsealder, jernalder og vikingetid og fram til i dag. Her kan du også lære om stedets naturhistorie.

Museet holder til i den gamle skolen på Knaplund, øst for Saltstraumen kirke og veien ned til Ripnes. I første etasje finner du utstillingslokaler og kontor. Kvinnehistorien er tatt vare på i egen utstilling i andre etasje. 

Saltstraumen museum ble åpnet 17.mai 1992. Det er i dag en stiftelse eid av Saltstraumen historielag, Saltstraumen bydelsutvalgutvalg og Bodin husflidslag. Museet er bygd opp av lokalbefolkningen selv og drives som en rein dugnadsorganisasjon, med et lite tilskudd fra Bodø kommune.

Websiden er under utvikling og vil bli bygd ut etter hvert. Kontakt oss gjerne om ting dere ønsker på websiden. Bruk kontaktskjemaet under "Kontakt oss".

Relaterte artikler