Frivillig? Tanker om å bidra?

Vi gjør denne henvendelsen med spørsmål om du kan tenke deg å bidra litt i arbeidet på museet vårt. Frivillighet er en etterspurt vare 😊

Til deg som er historieinteressert eller vil utføre frivillig arbeid

Det er gjort mye i museet de par siste årene:

  • utvidelse av utstillingsareal,
  • forbedret presentasjonen
  • en del oppussing av lokalene.

Dette er muliggjort gjennom en stor innsats fra noen få personer - som har stått på.

På grunn av dette har vi fått et meget presentabelt lokalmuseum som vi høster anerkjennelse for utad. Vi er ikke snauere enn at vi har planer om ytterligere oppgraderinger og forbedringer.

Dette vil i større grad gi et enda bedre og innholdsrikt tilbud – både her i bygda, og til de mange tilreisende vi har, særlig på sommeren. Vi vil her også trekke fram vårt besøk fra programserien i NRK – Team Bakstad.

Med litt hjelp fra noen av dere vil vi lykkes å nå dette målet. Vi har mange spennende ting i våre samlinger, og vi har det samtidig veldig trivelig når vi samles.

Eksempler på arbeidsoppgaver vi kan trenge bistand til kan være:

  • registreringsarbeid (opplæring gis)
  • rydding og rengjøring
  • oppbygging av spesialutstillinger
  • utvikling av markedsføringsmateriell og plakater, samt informasjonsskilt i utstillingene
  • arbeid med systematisering av historielagets digitale fotosamling
  • snekring og maling

Hvis du er interessert eller ønsker mer informasjon tar du kontakt med enten

Saltstraumen Historielag