Årsmøte i historielaget

Saltstraumen Historielag holder årsmøte på
Kantina, Saltstraumen Nærmiljøsenter,
Torsdag 4.april 2019, kl. 19.00.

20.03.201921:51 Kjell Sigurd Jørgensen

ÅRSMØTESAKER

Saksliste:       

1. Åpning.

2. Konstituering.

3. Årsmelding med revidert regnskap.

4. Historielagets aktivitet.

5. Vedtektsendringer som følge av sammenslåing med Saltstraumen Museum.

  § 9 ikke endret i 2018.

§ 9. Nedleggelse
Ved nedleggelse av historielaget, skal det oppnevnes et avviklingsstyre.

Avviklingsstyret skal bestå av

  • 3 personer oppnevnt av styret i historielaget og
  • 2 personer fra Saltstraumen Kommunedelsutvalg.

Avviklingsstyret skal fremlegge for ekstraordinært årsmøte

  • avhending av historielagets eiendeler, og
    • om hvordan eventuell finansiell beholdning og aktiva skal fordeles mellom
    • organisasjoner til lokalområdets beste og primært jfr historielagets §1.

Eksisterende avtaler med givere til museets samling skal og må hensyntas.

Styrets innstilling: Vedtektsendringene vedtas.

7. Valg.

  • Styre- og varamedlemmer.
  • Valgkomité.

8. Fastsettelse av kontingent.

Styrets innstilling: kontingenten økes til kr. 200.- pr. år.

9. Innkomne saker.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet kan sendes til Historielaget,
v/ Kjell S. Jørgensen, 8056 Saltstraumen, saltstraumen.historielag@gmail.com
innen 21.mars 2018.

Årsberetning og regnskap framlegges på årsmøtet.

Lotteri.
Kaffe og kaker
VELKOMMEN!                                                                                                        

Hilsen styret

google map