Skilt nr. 1. Svar på oppgaven

15.11.201818:59 Kjell Sigurd Jørgensen

Hvis du ser oppover i skråningen er det mange store steiner (og blokker). Dette er spor etter morenen.

På grunn av inngrep i morenen da veien og broen ble bygget fremtrer den ikke så tydelig, men den avsløres av store steiner som ligger spredt her. Du ser kanskje også at den danner en avlang ryggform i terrenget?

 

, click to open in lightbox