Skilt nummer 1. Ved morenen på Åseli.

Tenk deg at tida ble skrudd tilbake 10.000 år. Da ville du stått i fronten av innlandsisen (se rød pil):

I kanten av isbreen lå det en rygg (slik som bildet under viser) av stein i ulik størrelse. Avsetningen er et resultat av at breen har sprengt stein ut av berggrunnen.  Steinene har så frosset fast i isen, og blitt ført fram i fronten av breen og avsatt som en morene. Klarer du å se spor etter morenen der du står?