Geologisti ved Åselistraumen - norsk

Velkommen til Åselistraumens geologsti. På andre side av veien vil du innen et lite område se flott berggrunnsgeologi og finne spor etter siste istid. Området er markert med rød ramme på kartet under. Den gule pilen viser hvor du står. Langs stien er det seks skilt med geologisk informasjon og oppgaver. Svar på oppgavene finnes på skiltenes bakside. Følg rekkefølgen til skiltene. Skiltene har også QR koder med ytterligere informasjon og engelsk oversettelse.