Geologisti ved Åselistraumen.

Velkommen til Åselistraumens geologsti. På andre side av veien vil du innen et lite område se flott berggrunnsgeologi og finne spor etter siste istid. Området er markert med rød ramme på kartet under. Den gule pilen viser hvor du står. Langs stien er det seks skilt med geologisk informasjon og oppgaver. Svar på oppgavene finnes på skiltenes bakside. Følg rekkefølgen til skiltene. Skiltene har også QR koder med ytterligere informasjon og engelsk oversettelse.

norsk

English text: Welcome to Åselistraumens geologsti. On the other side of the road you will within a small area see fantastic geology and traces of the last ice age. The area is marked with a red border on the map below. The yellow arrow shows your location. Along the track six signs are located with geological information. The signs also have QR codes with information in english.