Bøker og hefter

Bestill

Her finner du en liten oversikt over trykksaker som selges av Saltstraumen Historielag.

Saltstraumboka listes under eget menyvalg.

 

Bøker

Bygdebok for Saltstraumen - Kontrastenes Rike

To bind. II, 6 A-B : Gårds- og slektshistorie for Straumen / Terje Gudbrandson. - 2001. - 2 b. (1569 s.) : ill. - Omslagstittel: Kontrastenes rike : Straumen i Bodø

Terje Gudbrandson, Bygdebokkomiteen Bodø.
750.-

Flo og fjære

En populærvitenskapelig bok om havnivå, tidevann, stormflo og flodbølger skrevet for folk uten spesielle forkunnskaper. Boken spenner over de enestående historiske beretningene om tidevannsstrømmene langs norskekysten, de nyeste forskningsresultatene basert på moderne målemetoder og datasimuleringer og tidevannets innvirkning på livet i havet. Den inneholder en mengde nyttig informasjon for folk med tilknytning til sjøen og norsk kystkultur. Boken er rikt illustrert med mange fotografier fra strømmer og steder langs kysten og forklarende tegninger og diagrammer. 

Bjørn Gjevik, ISBN: 978-8-299-80310-6, Farleia forlag 2009
350.-

Gammel og ny forankring

Paul Knaplund
150.-

Av mørke gror det lys

Det handler om Livs mor, Brynhild, som fra hjemmet på Straumøya i Bodø bærer med seg troen på at sosialismen vil gi menneskene en bedre verden å leve i. Hun blir kommunist, med et brennende og nesten selvutslettende engasjement. Det bli også hennes bane. Under krigen utfører hun livsfarlige kureroppdrag. Gestapo kommer på sporet av henne og på selveste nasjonaldagen 17. mai 1942 blir hun arrestert i sitt hjem i Oslo. Før dagen er omme er Brynhild død, mishandlet til det ugjenkjennelige i gestapo-hovedkvarteret på Victoria Terrasse. Men hun røper ingenting av det hun vet om organisasjonen hun arbeider for.

Oktober 1950. Frakteskuta "Hellevik" legger ut fra Trondheim men kurs nordover. Det er tre mann ombord - Peder Hellevik som Liv har giftet seg med noen år tidligere, svigerfaren Paul og deres slektning Guttorm Marvold.På turen fra Trondheim har de også med seg en fjerde mann som har fått leilighetsskyss til Rørvik. Men dit kommer de aldre frem. Det sørger fjerdemann for, - i det som skulle bli til en av de verste kriminalsakene i fredstid her i landet.

Per B. Pedersen. ISBN:978-8-292-09608-6
150.-

 

Hefter

Minner fra Knaplund

G. Solstad
150.-

Jektestyrmann og bestefar

G. Solstad 
150.-

Samferdsel i Saltstraumen

Saltstraumen Historielag
150.-