Saltstraumboka 2021 - Inge Strand anmelder boka

Omslaget til Saltstraumboka 2021 gir oss utsikt frå Lurfjelltinden til delar av bokas nedslagsfelt. Innmaten gir oss innsikt i liv og levemåte gjennom tidene. Foto: Ann-Heidi Seines.

Saltstraumen Historielag har gitt ut 14. årgang av Saltstraumboka. Det er blitt ei fin og leseverdig bok med 120 sider variert innhald om folk og hendingar frå området rundt Saltstraumen gjennom eit langt tidsspenn. Boka har laminert omslag, og baksatsen er eit kart over dekningsområdet.

Naturleg nok er straumen eit sentralt element i ei slik bok. Redaksjonen har funne fram Carl Schøyens Nord i værene (1943) og trykt kapittelet som omtalar Saltstraumen. Det er eit hyggeleg attersyn med ein tekst som er gløymd, men som skildrar «fossen» og dramatiske førestillingar om han. Her kunne redaksjonen likevel ha løfta opplevinga med dramatiske foto frå straumens velde.

...........

Bokmeldar Inge Strand omtaler Saltstraumboka 2021.

Les hele omtalen her: https://aarboka.blogspot.com/2021/11/om-straumkallar-vikingspor-og.html?fbclid=IwAR3QFpkqrl2wkNWFyvRJd0YCclGS6siGxDnJMFA_D9nG3nprYFavjc2iaOw