For skolene

Saltstraumen museum tar gjerne imot skoleklasser i museet og kan også legge inn historisk vandring i nærområdet. Klassebesøk må avtales på forhånd.

Vi har med støtte fra Den Kulturelle Skolesekken, og i samarbeid med Saltstraumen skole, utviklet tre undervisningsopplegg:

  • Steinalderen (for barnetrinnet)
  • Vikingetida og Raud den Ramme (for mellomtrinnet)
  • Handelsstedet Kapstø og Saltstraumen på siste halvdel av 1800-tallet (for ungdomstrinnet)

Bodøskolene kan bestille en perm med undervisningsoppleggene via museets kjøpsside (se egen fane i menyen)

Etter hvert vil vi også legge dem ut her på vår hjemmeside.

Rydd et kulturminne

Høsten 2009 gjennomførte 5.klasse ved Saltstraumen skole og frivillige fra Saltstraumen museum en ryddeaksjon på en av gravhaugene fra jernalderen.

Etter søknad til stiftelsen Norsk kulturarv, fikk vi støttet il å gjennomføre skogrydding og få fram informasjonstavler som var helt overgrodd.

Klassen gjorde et godt forarbeid og etterarbeid, og ryddeaksjonen er dokumentert på hjemmesiden til MILJØLÆRE. https://www.miljolare.no/aktiviteter/kulturminner/rydding/resultater/?a_id=851238 

Rydd et krigsminne

I løpet av perioden 2016-2018 har ungdomstrinnet deltatt i å rydde i en del krigsminner, blant annet skyttergraver og bunkerser. Klassen leverte rapport etter endt arbeid.