Saltstraumboka

03.04.201722:10 Kjell Sigurd Jørgensen

Saltstraumboka er en årbok for Saltstraumen som utgies av museet hvert år. Første utgave kom i 2008.

Her finner du artikler og bilder fra arkeologiske utgravinger, fortidsminner og folkeminner fra liv og levnet i Saltstraumenområdet gjennom tidene.

Du vil også kunne finne stoff om aktuelle hendelser og prosesser i dagens Saltstraumen. Lokalsamfunnsutvikling og reiselivsutvikling kan skape spenninger, men også gjensidig støtte hverandre.

Saltstraumboka er en viktig informasjonskilde for oss som har bodd her lenge, nytilflyttede straumværinger, utflyttere og alle som besøker Saltstraumen som turister , konferansedeltakere eller tilfeldig forbifarende.

Boka fåes kjøpt i nærbutikkene i området, på Museet og Nærmiljøkontoret i Nærmiljøsentret.

Her kan du lese omtale av Saltstraumboka 2010 (åpnes i et nytt vindu)

Vil du bestille Saltstraumboka eller andre bøker/hefter fra Saltstraumen museum, så bruk vår kjøpsside.

Saltstraumboka 2008
Saltstraumboka 2009
Saltstraumboka 2010
Saltstraumboka 2011
Saltstraumboka 2012
Saltstraumboka 2013
Saltstraumboka 2014
Saltstraumboka 2015
Saltstraumboka 2016
Saltstraumboka 2017

google map