Styret

Styret

2021

Leder Kjell Sigurd Jørgensen
Nestleder/Sekretær Ann-Kristin Evjen
Styremedlem Lars T. Jørgensen
Styremedlem Sverre Ellingsen
Styremedlem Eva H. Skoglund
1. varamedlem Ronny Hnanssen
2. varamedlem Trude Larsen
3. varamedlem Herleif Løkås

Revisorer og valgkomite

Revisorer

Inger Larsen
Odd Stenersen

Valgkomite

Jan Kåre Moen
Thomas Stenersen