Styret

05.05.202120:24 Kjell Sigurd Jørgensen

Styret

2020

Leder Kjell Sigurd Jørgensen
Nestleder Mariann Jakobsen, permittert
Sekretær Ann Kristin Evjen
Styremedlem Sverre Ellingsen
Styremedlem Lars T. Jørgensen
1. varamedlem Mailen Evjen
2. varamedlem Trude Larsen
3. varamedlem Herleif Løkås

Revisorer og valgkomite

Revisorer

Inger Larsen
Sissel Moen

Valgkomite

Jan Kåre Moen
Odd Stenersen