Holmtjønna – en idyll med en tragisk historie

Her følger hele artikkelen fra Saltstraumboka.

Av Elisabeth Nilsen, Saltstraumboka 2017, s.79.

Alle har vi vel vandret stien forbi Opplevelsessenteret og ned mot Brøtt der den gamle signallykta står. Eller tatt turen langs den nye Kyststien mellom Saltstraumen Hotell og Ripnesbukta. I begge tilfelle passerer man det idylliske lille tjernet Holmtjønna. At denne idyllen også har en tragisk historie å fortelle er det få som vet.

En av Saltstraumbokas faste bidragsytere; Arfinn D. Thesen, har overfor Saltstraumen Historielags tidligere leder Gunnar Lund, tatt initiativ til å få satt opp en minneplakett slik at også nye generasjoner kan bli minnet om den tragedien somrammet bygda nettopp her en kald novemberdag i 1881. Historielaget arbeider med å få produsert og montert en minneplakett med følgende tekst:

(Denne plaketten er det foreløpig ikke blitt noe av. Red. anm.)

Minneplakett

Til minne om den tragiske ulykken som hendte her den 13. november 1881. Da druknet fem gutter i Holmtjønna.

De skulle ake ned bakken fra Svehågen på en stor kjelke og da kjelken endte opp på Holmtjønna, bar ikke isen og kjelken med de fem guttene gikk gjennom isen.

Hartvig Pedersen, Bakksundholmen og Jens Pedersen, Krokan, fikk satt ut en båt i Holmtjønna og alle guttene ble funnet omkommet. Likene ble båret opp i stua til Ole og Mallene Larsen, Bakksundholmen. Den kvelden sto den fem kister i den vesle stua og i en av dem lå sønnen deres, Ludvig.

De som omkom var:

  • Bernhard Jørgensen, Skålbones, 16 år.
  • Albert Edvardsen, Ekkerdalen, 15 år.
  • Johan Kaspersen, Øverstøkke på Ekkerdalen, 11 år.
  • Johan Jakobsen, Bratthammarn, 15 år.
  • Ludvig Olsen, Bakksundholmen, 13 år.

Arfinn D. Thesen er den som deler fortellingen med oss, med noen flere detaljer:

De 13.november 1881 skjedde det en tragedie i Holmtjønna i Krokan. Da druknet fem gutter i alderen 11-16 år. Isen hadde lagt seg tidlig på Holmtjønna dette året, og det var allerede mye snø og skare fra Krokan og opp mot Svehågen. Guttene satte utfor Svehågen (bak dagens Opplevelsessenter) på en stor kjelke som tilhørte drengen hos Ole Rasmussen på Skålbones. Da kjelken endte på Holmtjønna bar ikke isen, og kjelken med de fem guttene gikk gjennom isen. Alle guttene druknet.

Drengen Bernhard Jørgensen omkom selv sammen med Albert Edvardsen Ekkerdal, 15 år, Johan Kaspersen, Øverstøkke på Ekkerdal, 11 år, Johan Jakobsen, Bratthammarn, 15 år og Ludvig Olsen, Bakksundholmen, 13 år.

Kister ble skaffet og fem kister sto i den vesle stua den kvelden. I en av kistene lå sønnen, Ludvig.

Denne tragiske ulykken som rammet bygda så hardt, har vært omtalt i alle år. Den ble fortalt fra generasjon til generasjon og er en viktig del av bygdesamfunnets historie som ikke bør gå i glemmeboken.

Tenk på dette neste gang du går forbi Holmtjønna.