Du er her:
Åpningstider turistesongen

20. juni - 19. august.

Ons.           15.00 - 19.00
Lør.            13.00 - 17.00 
Søn.           13.00 - 17.00

Sesongstengt

Museet tar imot grupper og arrangerer natur og kulturhistoriske vandringer i Saltstraumen etter nærmere avtale, også andre dager evt. etter avtale på telefon 900 60 983.

Historie

Saltstraumen har en usedvanlig rik og variert historie, som i liten grad er utforsket og dokumentert.

Deler av Saltstraumens historie er unik, også i nasjonal sammenheng, og kjennskap til den er en forutsetning for å forstå store deler av Saltenregionens historie. Dette fordi Saltstraumenområdet er bygd opp rundt et unikt naturfenomen, at det i lange tider var sentralt for bygdene rundt Skjerstadfjorden, og at det var regionens mest folkerike og ressursrike bygd med sterke forbindelser til bygdene rundt.

 

Saltens historie er ufullstendig uten Saltstraumen og Skjerstad

Saltstraumen har fortidsminner som er unike både i regional og nasjonal sammenheng, og som i dag ikke presenteres av hverken Tromsø Museum eller Salten museum.

 Av de unike fortidsminnene vi har i vårt område vil vi spesielt framheve:

  • Norges nest eldste bosettingsfunn (over 10.000 år gammelt)
  • Steinalderfunnene på Tuv – levendegjort gjennom kultursti, utstillingen i museet og i opplevelsesbedriften Tuvsjyen.
  • Norges hittil eldste registrerte "musikkinstrument" – Brummeren (5 - 6000 år gammelt) – utstilt i museet. Kopi kan demonstreres i en "sjamanistisk seanse" og "musikken" er dokumentert på CD som kan kjøpes i museet. Det går også an å bestille en eksklusiv håndlaget kopi av brummeren i skifer.
  • Mange gravfunn fra jernalderen i hele området, og med den dramatiske historien om Olav Trygvassons kamp med den lokale vikingehøvdingen Raud den Ramme, omtalt i Snorre Sturlassons saga. Her anbefaler vi spesielt en tur til gravhaugene på Ljønes, på veien inn til Skjerstad og Misvær.
  • Spor og minner fra den livsform og tilpasning mennesker ved Saltstraumen har utviklet til et unikt naturfenomen; verdens sterkeste malstrøm.
  • Samarbeidet mellom fiskerne ved Saltstraumen og båtbyggerne langs Saltdalselva, som til alle tider har bygd den unike straumbåten som "skreddersøm". Unn deg en tur med roer i denne unike båttypen. (Se våre opplevelsestilbud)

 

Saltstraumen Museum - Knaplund  - 8056 Saltstraumen - Nordland Fylke - Telefon 755 87500 - Konto: 0539.66.26812

Publiseringsløsning levert av Seria AS