Du er her:
Åpningstider turistesongen

20. juni - 19. august.

Ons.           15.00 - 19.00
Lør.            13.00 - 17.00 
Søn.           13.00 - 17.00

Sesongstengt

Museet tar imot grupper og arrangerer natur og kulturhistoriske vandringer i Saltstraumen etter nærmere avtale, også andre dager evt. etter avtale på telefon 900 60 983.

Museets utstilling

Saltstraumen Museum presenterer et snitt av vår lokale særegne kystkultur med sammenhengende bosetting gjennom mer enn 10.000 år. I utstillingen fra forhistorisk tid finner du severdige, arkeologiske funn fra eldre og yngre steinalder som vitner om en tidlig jakt- og fangskultur. De arkeologiske funnene er deponert hos oss etter avtale med Tromsø Museum. Her finner du også Norges eldste musikkinstrument, "brummeren", som sannsynligvis ble benyttet under sjamanistiske seremonier. Skisser og kart i museet viser hvordan den sterke landhevingen etter siste istid etter hvert dannet verdens sterkeste tidevannsstrøm, som igjen ble livsgrunnlag for folkerike lokalsamfunn langs straumen.

Fiske og fangst er derfor det sentrale tema i utstillingen fra nyere tid, med "straumbåten" som et hovedelement. Gjenstandene i utstilling fra de siste 250 år har hovedsaklig tilhørt to private samlinger overdratt til Saltstraumen Historielag fra henholdsvis:

  • Bjørn Olav Sandberg, Nannestad/Saltstraumen.
  • Arfinn Dinesen Thesen, Oslo.

I museet finner du

  • Funn fra Norges nest eldste bosettingsfunn på Tuv (mer enn 10.000 år tilbake i tiden)
  • Norges eldste "musikkinstrument", Brummeren (5-6000 år gammel)
  • Informasjon om nye arkeologiske utgravinger på Skålbones (i ny veitrase) sommeren 2006-07
  • Historien om vikingehøvdingen Raud den Ramme og Olav Trygvassons besøk ved Saltstraumen
  • Straumbåten, som er en unik nordlnadsbåttype, tilpasset de spesielle forhold i malstrømmen
  • Gjenstander som dokumenterer fiske og fangst og kvinners og menns liv ved straumen gjennom tidene
  • Autentisk modell av nordlandsjekta Hansine

 Ellers har Museeet har også modeller av andre båttyper som har vært brukt i området.

 

 

Saltstraumen Museum - Knaplund  - 8056 Saltstraumen - Nordland Fylke - Telefon 755 87500 - Konto: 0539.66.26812

Publiseringsløsning levert av Seria AS