Du er her:
Åpningstider turistesongen

20. juni - 19. august.

Ons.           15.00 - 19.00
Lør.            13.00 - 17.00 
Søn.           13.00 - 17.00

Sesongstengt

Museet tar imot grupper og arrangerer natur og kulturhistoriske vandringer i Saltstraumen etter nærmere avtale, også andre dager evt. etter avtale på telefon 900 60 983.

Natur- og kulturhistoriske vandringer og opplevelser

Landskapet ved Saltstraumen

er som en geologisk lærebok. Her kan du se hvordan malstrømmen er blitt til etter landheving grunnet klimaendringer som smeltet iskappen. For vel 10.000 år siden lå havflaten ca. 80 meter høyere enn i dag. Det trnge sundet, med sin terskel, skaper den sterke malstrømmen ved flo og fjære, ble til for ca. 3000 år siden.

I området ved Åselistraumen kan du se sporene av hvordan isen har formet landskapet. Her vil det bli tilrettelagt en geologi-sti.

Saltstraumen har et rikt plante- og dyreliv, med bl.a. 5 ulike naturvernområder. Informasjon om disse finner du på hjemmesiden til Fylkesmannens miljøvernavdeling, og i Saltstraumboka for 2008 og 2009.

Her finnes store friområder som er under stadig utvikling mht. tilrettelegging, der du kan bevege deg fritt.

Langs bergene ved straumen kan du gå på jakt etter jettegryter og studere livet i fjæra.  Og er du dykker kan du bevege deg gjennom tuneller kledd med  farverike sjøanemoner og andre vekster under vann. I området finnes også korallrev. Arbeidet  med en marin verneplan er til behandling, og vil kunne gi oss mer kunnskap om livet i havet og i fjæra.

Kulturhistoriske vandringer

Saltstraumenområdet er fullt av fortidsminner og fortellinger om ulike livsformer, fiske og fangst, handel og vandel, forlis, ulykker og dramatiske hendelser. Spesielle kulturstier er tilrettelagt til Tuvlia, med funn fra eldre steinalder, til Straum hvor det er gravrøyser fra jernalderen og tufter etter strandsittere og til jernaldergraver på høydedragene ovenfor Ripnes. Den siste stien kan du også starte fra museet.

Her finnes mange anbefalelsesverdige turer. Kontakt oss, så får du mer informasjon.

Se også våre spesielle opplevelsestilbud med priser.

Saltstraumen Museum - Knaplund  - 8056 Saltstraumen - Nordland Fylke - Telefon 755 87500 - Konto: 0539.66.26812

Publiseringsløsning levert av Seria AS